Chính Sách Bảo Mật Nhà Cái V9Bet

Giới thiệu về chính sách bảo mật nhà cái V9Bet

V9BET vận hành trang web cá cược và chơi game thể thao trực tuyến này. V9BET được quản lý và cấp phép tuân thủ luật pháp và quy định của Philippines qua tổ chức PAGCOR để tiến hành kinh doanh cá cược và trò chơi từ xa. V9BET là nhà điều hành của trang web https://www.v9bet.com này, qua đó V9BET cung cấp các dịch vụ cá cược thể thao và trò chơi trực tuyến của mình. Chính sách bảo mật nhà cái V9Bet đảm bảo khách hàng an toàn khi cung cấp các thông tin cá nhân cho trang. Đảm bảo các quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân.

Chính Sách Bảo Mật V9Bet
Chính Sách Bảo Mật V9Bet

Điều khoản chung của chính sách bảo mật nhà cái V9Bet

Sau đây là các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng Trang web này. Mọi hoạt động của người dùng trên Trang web đều phải tuân theo và điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện này.

Khả năng áp dụng của các Điều khoản và Điều kiện này

Bằng cách nhấp vào ô “Đồng ý” và / hoặc tiếp tục truy cập trang web, và / hoặc bằng cách khác bằng cách mở tài khoản với V9BET, và / hoặc đặt cược với V9BET, bạn được coi là đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản này và các điều kiện . Bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện này và / hoặc vì việc bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này cũng như các quy tắc và quy định của nhà cái V9BET và chính sách bảo mật được kết hợp với tham chiếu tại đây. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ tài liệu nào được kết hợp bằng cách tham chiếu, các điều khoản và điều kiện này sẽ luôn được ưu tiên áp dụng.

V9BET có quyền sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định này, và chính sách bảo mật nếu thấy phù hợp vào từng thời điểm. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện này để biết bất kỳ sửa đổi hoặc điều chỉnh nào chi phối việc tiếp tục sử dụng Trang web này. Các sửa đổi hoặc thay đổi trong các điều khoản và điều kiện này sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng.
Các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định, và chính sách bảo mật được viết bằng tiếng Anh. Nếu các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định, và chính sách bảo mật được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế hơn bất kỳ bản dịch nào.

Đại diện của bạn

Khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, bạn tuyên bố và bảo đảm một cách không thể hủy ngang và vô điều kiện, đồng thời bị ràng buộc không có bảo lưu hoặc giới hạn (tùy từng trường hợp) đối với những tuyên bố và bảo đảm đó, rằng:

  • Bạn ít nhất 21 tuổi, hoặc độ tuổi đồng ý hoặc đa số trong khu vực tài phán tại nhà của bạn, tùy theo mức nào cao hơn;
  • Có thể tham gia hợp pháp vào Sportsbooks trong phạm vi quyền hạn tại nhà của bạn;
  • Có năng lực tinh thần để chịu trách nhiệm về các hành động của chính mình và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

Nếu bạn muốn đặt cược với V9BET, bạn nên lưu ý rằng có thể có luật cụ thể ở quốc gia, nơi cư trú của bạn hoặc nơi đặt cược như vậy, cấm cá cược trực tuyến và / hoặc chơi trò chơi trực tuyến (gọi chung là ” cờ bạc “) hoặc việc sử dụng và truy cập trang web này. Bạn đại diện và đảm bảo một cách không thể thay đổi và vô điều kiện, không có bảo lưu hoặc giới hạn, đối với V9BET rằng bạn sẽ không truy cập hoặc đăng ký trên Trang web bất cứ lúc nào:
Từ trong phạm vi quyền hạn cấm truy cập hoặc sử dụng trang web này vì bất kỳ lý do gì; từ trong khu vực tài phán nghiêm cấm cờ bạc.